Utbildningar

Nobicon erbjuder utbildningar för dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom omvärldsbevakning och systematiskt omvärldsarbete.

dreamstimemaximum_4119700_270

Introduktion till omvärldsbevakning i ledningssystem

Utbildningen ger en introduktion till omvärldsbevakning och hur detta kan bedrivas systematiskt som en del i ert ledningssystem.

Läs mer

dreamstimemaximum_31253598_270

Att använda verktyg för insamling av omvärldsinformation

Utbildningen ger dig kunskap om vilka källor som finns, metoder för att samla in informationen och praktiska tips för att förbättra ”hantverket” att effektivisera din informationsinsamling.

Läs mer

dreamstimemaximum_47196231_270

Att leda ett systematiskt omvärldsarbete

Utbildningen ger en översikt över de moment som krävs för att leda ett effektivt omvärldsarbete och leverera ett nyttigt resultat i din organisation.

Läs mer