Om Nobicon

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att utveckla verksamheten genom systematiskt omvärldsarbete.

Vi är övertygade om att en genomtänkt och systematisk omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en förutsättning för att utveckla organisationen i rätt riktning, och därigenom skapa kundnytta, nå konkurrensfördelar och få engagerade medarbetare.

Vi är också övertygade om att organisationer måste arbeta smartare med omvärldsinformation för att reducera det överflöd av information som medarbetarna utsätts för, och för att minska den arbetstid som läggs på hantering och tolkning av omvärldsinformation.

Nobicon grundades 1991, och har över 20 års erfarenhet av elektronisk hantering av omvärldsinformation. Vi har kontor i Umeå och i Stockholm. Våra kunder finns i hela Sverige. Vår teknik används också av partners som producerar tjänster för omvärldsbevakning med användning av vår plattform.

Nobicon ägs sedan 2017 av Bonnier Business Media som är del i Bonnier News

Medarbetare

Elin Wålstedt

Informationsspecialist och produktspecialist

elin@nobicon.se
090-159 777

Emil Manninen

Försäljningsansvarig

emil@nobicon.se
070-827 72 22

Jonas Wahlqvist

Verkställande Direktör

jonas@nobicon.se
090-159 772

Lisa Ainek Enmark

Teknisk projektledare

lisa@nobicon.se
090-159 775

Olle Engqvist

Systemutvecklare

olle@nobicon.se
090-159 779

Petter Gustafsson

Webbutvecklare

petter@nobicon.se
090-159 776

Rune Söderström

Säljkonsult

rune@nobicon.se
070-377 76 70

Arbeta hos oss

Nobicons personalvision är att erbjuda

 • Inspirerande arbete i utvecklingens framkant
  Vi hjälper Sveriges mest inflytelserika organisationer i deras omvärldsarbete. Våra tjänster finns i skärningspunkten mellan den senaste digitala omvärldsinformationen, den senaste tekniken inom molntjänster och våra kunders verksamhetsutveckling.
 • Ständig personlig och professionell utveckling
  Att vara anställd på Nobicon är att ständigt utvecklas, personligt och professionellt. Vår strävan är att varje medarbetare inom Nobicon ska ges möjlighet att ständigt växa i sin yrkesroll och se en tydlig karriärväg framför sig inom eller utanför Nobicon.
 • Meritokrati
  På Nobicon är det de bästa idéerna och det bästa arbetet som belönas, oavsett kön, etnicitet, titel, tjänsteår, etc. Varje medarbetare får inflytande och belöning i relation till det egna bidraget till verksamheten. Den största meriten är att hjälpa andra att växa.
 • Flexibilitet och balans
  Varje anställd ska själv ha möjlighet att göra livsstilsval och styra balansen mellan arbete och fritid, fokus på karriär kontra familj eller andra intressen. Flexibiliteten fungerar båda vägarna – företaget ställer upp för den anställde och den anställde ställer upp för företaget. Företaget arbetar för att stödja medarbetarna i en aktiv och hälsosam livsstil.

Huvuddelen av vår verksamhet är förlagd till Umeå (kontoret finns centralt på adress Storgatan 51) och dessutom verksamhet med kundkontakter från vårt Stockholmskontor.