Ny utbildning ”Att använda verktyg för insamling av omvärldsinformation”

Av: Jonas Wahlqvist - 24 mars, 2016

Den 28 april är det premiär för utbildningen Att använda verktyg för insamling av omvärldsinformation.

Vi ser att många av våra kunder önskar fördjupa sina kunskaper inom vilken omvärldsinformation som finns tillgänglig, och hur den kan samlas in på ett effektivt sätt.

Utbildningen ger dig kunskap om vilka källor som finns, metoder för att samla in informationen och praktiska tips för att förbättra ”hantverket” att effektivisera din informationsinsamling.

Läs mer om utbildningen här.

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Email this to someonePrint this page