Frukost om nya krav på omvärldsbevakning i ISO 9001 och ISO 14001

Av: Jonas Wahlqvist - 30 november, 2015

Fredagen den 19:e februari 2016 bjuder Svenska Förbundet för Kvalitet in till frukost om de nya kraven på omvärldsbevakning i ISO 9001 och ISO 14001.
Föredragshållare är Tina Bohlin, projektledare på SIS, och Jonas Wahlqvist från omvärldsföretaget Nobicon.
Föredraget ger en introduktion till begreppet systematiskt omvärldsarbete och ger konkreta exempel på hur detta kan se ut och fungera i en organisation.
Vi ger även tips på hur man kan komma igång med ett systematiskt omvärldsarbete samt beskriver kraven i nya ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer på http://www.sfk.se/sv/nyhetssida/?id=15659d4c950bc3

Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0Email this to someonePrint this page