Vi hjälper organisationer att arbeta smartare med omvärldsinformation

Verktyg

Nobicon Awareness är ett webb- och mobilbaserat systemstöd för systematiskt omvärldsarbete. Awareness samlar all information du behöver, effektiviserar ditt arbete och hjälper dig nå ut till dina intressenter.

Läs mer

Kunskap

Nobicons konsulter hjälper dig att etablera metoder och arbetssätt för systematiskt omvärldsarbete. Vi medverkar i ditt arbete med att hitta rätt fokus, bevaka rätt källor och samla rätt information, samt konfigurerar verktyget efter dina behov.

Läs mer

Gratis e-bok om omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem

25 april, 2016
Under senhösten 2015 kom nya kravtexter för kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. En nyhet är kraven på omvärldsbevakning i de nya standarderna för ledningssystem. Nobicon släpper nu en kostnadsfri e-bok som ger en första inblick i vad innebär och hur man kan göra för att få in omvärldsbevakning på ett bra sätt ...
Läs mer

Nobicon lanserar Awareness Quality för omvärldsbevakning i kvalitetsledningssystem

22 april, 2016
Under senhösten 2015 kom nya kravtexter för kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Dessa standarder har till stor del omarbetats för att på ett ännu bättre sätt hjälpa organisationer att forma ett effektivt ledningssystem. En viktig nyhet i standarderna är krav på omvärldsbevakning som en del av ledningssystemet. Både ISO 9001 och ISO 14001 ...
Läs mer

Intervju med Nobicon i Kvalitetsmagasinet

19 april, 2016
Nobicons VD Jonas Wahlqvist intervjuas av Kvalitetsmagasinet idag med anledning av Nobicons nya satsning på omvärldsbevakning i certifierade ledningssystem såsom ISO 9001 och ISO 14001. Läs intervjun här
Läs mer

Nobicon startar nytt affärsområde för att stötta omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem

18 april, 2016
Nobicon startar ett nytt affärsområde med nya tjänster för att stötta omvärldsbevakning i ISO-certifierade ledningssystem. Runt årsskiftet 2016 kom nya kravtexter för ISO-standarderna 9001 Kvalitet och 14001 Miljö. Standarderna är kraftigt reviderade och följer nu en gemensam grundstruktur som ska gälla alla standarder för ledningssystem. En viktig nyhet är att det införts krav på att ...
Läs mer

Nobicon ställer ut vid SIS Perspektivdag 26 april

14 april, 2016
På SIS Perspektivdag den 26 april uppmärksammas förändringarna i de nya utgåvorna av standarderna ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö. Dagens fokus är att belysa möjligheterna att öka lönsamheten och få en bättre styrning med hjälp av standarderna. Nobicon kommer att finnas på plats som utställare och diskutera hur de nya kraven på omvärldsbevakning kan ...
Läs mer

 

Fler nyheter

Vill du veta mer om Nobicon och vad vi gör?